Yayınlanmamış Şiirler

Hiç Kimseye   

Hiç kimseye öyle sunturlu küfür 
Demedim denilmez demeyeceğim 
Ama cahil ile zalime değer
Vermedim verilmez vermeyeceğim

Sürmedim yaşamın   zevk sefasını
Yükledim sırtıma her cefasını
Dost dediklerimin çok hatasını
Görmedim görülmez görmeyeceğim

Olmadı hiç gözüm malda servette
Takılmadı aklım dinde ayette
Kıymet bilmeyeni ben de elbette
Sevmedim sevilmez sevmeyeceğim

Yaşamdan hissesin almayanları
Kendinin farkına varmayanları
Kimseye faydası olmayanları
Övmedim övülmez övmeyeceğim

Görünsün ortada Gürani hali
Örnek alsın diye bütün ahali
Kediyi köpeği bir de cahili 
Dövmedim dövülmez dövmeyeceğim