Yayınlanmamış Şiirler

Dünyalıyım

Aklım böyle diyor işte ben buyum
Evvelce insanım sonra Dünyalı
Her Kabileliyim her Toplumluyum
Evvelce insanım sonra Dünyalı

Nakarat
     Dünyalıyım Dünyalıyım
     Çin’e gitsem oralıyım
     Marsa gitsem oralıyım

Tibet’te üşüyen Yemen’de susuz
Filistin’de korkan Şam’da uykusuz
Nasıl hissiz olam nasıl duygusuz
Canım var beynim var ben Dünyalıyım

Afganistan’daki kutuplardaki
Acı çeken her can akrabam sanki
Tüm dünya vatanım bana inan ki
Her ülkeliyim ben ben Dünyalıyım

Türkiye ne ise Almanya odur
Japonlarda dosttur Ruslarda dosttur
Evrende ki olan her canlı hastır
Öncelik insanım sonra Dünyalı

Gürani Doğan’ım düşündüm geldim
Ağlarla ağladım gülenle güldüm
Bütün insanları kardeşim bildim
Alaska Eskimo ben dünyalıyım