Hikayeler

Rıza Şehri

İmam Cafer Buyruğu’ndan aktaralım:

»Bir zamanlar bir sofu dünyayı gezmeye çıktı. Bir gün yolu bir şehre düştü. Bu şehir şimdiye dek gördüğü şehirlere benzemiyordu. Sabah saatinde herkes işine gücüne gidiyor, sessizlik içinde yaşam sürüyordu. Şehrin alışılmamış bir düzeni vardı. Sofu şehrin bu düzenini görünce şaşakaldı.
Öyle ki birisine yaklaşıp bir şey sormaya cesaret edemedi, karnı acıkmıştı, şehri gezerken bir fırın gördü. Ekmek almak için içeri girdi, Fırıncıya para uzatarak ekmek istedi. Ama fırıncı hayretle paraya baktı:
»Bu ne bu? Biz bunu kaldırmak için yıllarca uğraştık, büyük savaşlar verdik. Anlaşılan sen Rıza Şehrinden değilsin, dünyalı olmalısın« dedi.
Sofu; »Evet bu şehirden değilim« diye cevap verdi.
Fırıncı: »Halinden belli oluyor. Dur, öyleyse seni görevlilere teslim edeyim. Onlar seninle ilgilenirler. Bizim şehrimizde para pul geçmez« dedi. Fırıncı bu sofuyu görevlilere teslim etti. Görevliler önce kendi aralarında bu sofuyu ne yapacaklarını tartıştılar. İçlerinden biri:
»Meclise götürelim, ulular karar versin« dedi. Öbürleri de bu görüşe katıldılar. Bunun üzerine tümü meclisin yolunu tuttu. Yol boyu sofu düşünüyordu. İçinden »Paranın geçmediği bir şehir. Görevliler, ulular meclisi,« diyordu.
Neyse bir süre yürüdükten sonra divana vardılar. Ama sofu bu kez de şaşakaldı, çünkü divan denen bu meclis hiç de düşündüğü gibi büyük ve göz kamaştırıcı değildi. Düşündüğünün tam karşıtıydı. Bir sessiz köşede küçük bir yapı idi. Yerlere basit kilimler serilmişti. Aksakallı ulular bağdaş kurmuş kentin sorunlarını görüşüyorlardı. Görevliler uluları selamladıktan sonra:
»Bu dünyalı şehrimize girmiş, acıkmış, ekmek almak için bir fırına girmiş, fırıncıya para vermeye kalkmış. Bunun üzerine fırıncı farkına varıp bize teslim etti. Ne yapalım?« diye sordular.
Ulular; »Bunu neden buraya getirdiniz? Törelerimizi biliyorsunuz, o konakta bir odaya yerleştirin, aşevine götürün, gerekeni yapın« diye buyurdular.
Bunun üzerine görevliler sofu ile birlikte geri döndüler. 
Önce bir aşevine götürdüler. Karnını doyurdular. Sonra kentin konukları için yapılmış konağına götürdüler. Bir odaya yerleştirdiler:
»Burada para pul geçmez. Burası rıza şehridir. Rızalıkla her istediğini alır, her istediğini yaparsın« diye uyardılar. Sofu konağa yerleşti, gezip dolaştı. Rahatı yerindeydi. İstediğini alıp her istediği yerde yiyip içiyordu. Hiç kimse »Ne arıyorsun?« diye sormuyordu. Bir kaç gün sonra eşyalarını topladı. Şehirden ayrılıp yola koyulmak istedi. Ama görevlileri karşısında buldu. Görevliler:
»Gidemezsin« dediler. »Bu şehir rıza şehridir, adı üstünde. Sen buraya rızan ile geldin, bizde sana yiyecek verdik, yatacak yer sağladık, bu şehirde kaldığın sürece bizden razı kaldın mı?« Sofu; »kuşkusuz razı kaldım, sağ olun« diye karşılık verdi. Görevliler: »Şimdi bizim de senden razı kalmamız gerek. Bu yiyip, içip yattığın günler için çalışmalısın.«
Sofu; »O ki töreniz böyle çalışayım« diye kabul etti. 
Görevliler sofuya yapabileceği bir iş verdiler. Konakladığı odadan alıp daha büyük bir eve yerleştirdiler. Artık o da Rıza şehrinden bir adam olmuştu. Yavaş yavaş dost, arkadaş edinme çabasına girişti. Ama her kiminle konuşmaya başlasa ilk sorulan »Sen dünyalı mısın?« oluyordu. Bu şehrin insanları kavga, çekememezlik, kendini beğenmişlik gibi tüm kötülüklerden arınmışlardı. Böylece gün geçti, ay geçti. Sofu şehri iyiden iyiye sever oldu. Dünyayı gezme düşüncesinden vazgeçti. Bu şehirde kalmaya karar verdi. Ama hala yalnızdı. Bir gün yakın bulduğu bir arkadaşına açıldı:
»Sizin bu şehirde nasıl evlenilir, ne yapılır?« diye sordu. Arkadaşı: »Şehrin ortasındaki bahçe var ya, işte orada her cuma günü tanışmak, arkadaş, dost edinmek isteyenler toplanır, gençler gelirler. Herkes orada beğendiği, anlaştığı biri ile evlenme yolunu arar, orda tanışırlar. Anlaşırlarsa evlenirler,« dedi.
Sofu cuma günü söylenilen bahçeye gitti. Kocaman bahçe tıklım tıklım doluydu. Türlü giysiler içinde genç kızlar kelebek gibi dolaşıyorlardı. Genç kızlar, oğlanlar sohbet ediyorlardı. Birbirini beğenip anlaşanlar uzaklaşıyorlardı. 
Anlaşmayanlar ayrılıp başkasına yaklaşıyorlardı. Sofu olup bitenleri bir süre hayranlıkla izledi. Sonra kanının kaynadığı bir kıza yaklaştı. Ama o bacının ilk sorusu:
»Sen dünyalı mısın?« oldu.
Sofu aylardan beri hep bu sözü duymaktan iyiden iyiye bıkmıştı.
»Evet, dünyalıyım ne olacak?« diye karşılık verdi.
Bacı: »Davranışlarından hemen belli oluyor. Ama alınma, zararı yok, o ki beni kendine eş seçmek istiyorsun, bu konuda ben de sana yardımcı olurum, davranışlarını düzeltirsin« dedi.
Bacı ile sofu anlaşmaya niyet ettiler. İşten artan boş zamanlarında buluşup konuşuyorlardı.
Sofu bir keresinde bacı ile buluşmaya giderken yolun kıyısında kocaman bir nar bahçesi gördü. Bahçenin ne duvarı, ne bekçisi, ne koruyucusu vardı. Hemen bahçeye daldı, kimse görmeden bahçeden bir kaç nar kopardı, yakalanırım korkusu ile acele davranıp ağacın birkaç dalını da kırdı. Ama ne kimse geldi, ne de sordu. Sofu narları toplayıp bacı ile buluşacakları yere gitti. 
Henüz bacı gelmemişti. Narları bir tabağa koydu. Masanın üzerine yerleştirdi. Bacının gelmesini bekledi. Nitekim bir süre sonra bacı geldi. Ne var ki narları görmesine karşın hiç ilgilenmedi. Oysa sofu bacının narları görüp ilgilenmesini, sevinmesini bekliyordu. Bacı her zamanki gibi yerine oturdu. O zaman sofu dayanamadı. Bacıya narları gösterdi.
Bacı; »Bunları nerden aldın?« diye sordu. Sofu narları nerden kopardığını söyledi.
Bunun üzerine bacı: »Beni düşündüğün için sağ ol. Ama o bahçenin yerini, varlığını ben de biliyorum. Canım isteseydi, gidip ben de alabilirdim. Şimdi benim canım istemiyor. Bu narlar burada boşuna çürüyecek. Başkalarının hakkını boşuna çürütmüş olacağız. Gelirken öğrendim. Narları koparırken bahçeye zarar vermişsin. Burada kimse senden bir şey kaçırmıyor ki... Bunca süredir rıza şehrinde yaşıyorsun. Bu şehirde rızalıkla her şeyin serbest olduğunu bilmeliydin. Şimdi anlıyorum, sen bu şehre layık değilsin.«
Bunları söyledikten sonra bacı sofuyu bırakıp gitti.
Görevlilere söylemiş olacak ki, görevliler sofunun yaptıklarını divana bildirdiler. Divan sofunun durumunu tartıştı. Sonunda sofunun rıza şehrine uyamayacağına karar verdi. Bunun üzerine görevliler dünyalı sofuyu şehirden attılar.
Bu hikâyedeki olay her aklı başındaki insanın özlemidir.