Bilgi

Salmanlı Aşireti

 

Salmanlı Göç Ve Değişim

 

Değişim, Devamlı

Atalarımız nerelerden dolaşıp geldiler buralara.

Ne anılar vardır yazılamayan ne dersler alacağımız acılar yaşamışlardır bu dolaşımda, ne aşklar, ne tatlı hatıralar.

Molla lakapları da olanlar var.

Acaba sadece din konularıyla mı ilgilendiler, işlerinden zaman mı bulamadılar, konar göçerliklerinde, tedirginliklerinden, kalem defter bulamadıklarından mı, akıllarına gelmediklerinden mi.

Anlatarak aktarım da zor idi, insanların işten, güçten, yaşam savaşından geçim derdinden akıllarına gelmiyordu.

Öbür yandan savaş yılları, yokluk, açlık, yaşam kavgası.

Önderlerinin, liderlerinin (Kethüda)  baskısı, veya ayıp, günah anlayışları.

Muhtemelen, kendi zamanlarında çocuklarına acı, tatlı birçok olayları anlatmışlardır.

Ama onlara da hata bulmamamız gerek. Ben 1956 doğumluyum. İlk okula gittiğim yıllarda birçok arkadaşımın yazacak defteri yoktu, defterimden sayfa yırtıp veriyordum.

Yani modern yaşam çok yeni, teknoloji, bilim, insanlara ulaşalı kaç yıl oldu. Okul Köyüme 1960- komşu köye 1961 yılında yapıldı.

**--**

Şimdi günümüzde ise, Benim Köylerden Bir köy Kamışlı/ Sungurlu Kitabımda yazdığım gibi.

’’ Bizim dedelerimiz hakkında bilgimiz yok, torunlarımızın dedeleri hakkında bilgisi olsun.’’

Salmanlı Aşireti.

  1. Yy da Kadirli’de bulunan 5-6 boydan birisi de Salmanlılardı.

Daha sonra önemli bölüklere dağıldıklarını görüyoruz.

1613 yılında Çankırı bölgesinde Türkmenler arasında Büyük Salmanlı, Küçük Salmanlı olarak adı geçiyor.

1691 yılında Köse İbrahim, Bali ve Kubat Kethüdaların emrindeki Büyük Salmanlı.

Kethüda- Kahya. Bağlı bulundukları boy beyi tarafından tayin edilir. Devlet adamlarının işlerini gören kimse. Beylik ya da cemaatın kendi içindeki yöneticisi, idarecisi.

Ali ve Ketiş oğlu Bekir Kethüdaların emrinde Küçük Salmanlılar.

Büyük Salmanlı, Köse Musa (Diğer adı Köse Köselesi) Pekmezli, Kara Halil oğulları, Fakihli, Güllüce Keleşoğlu, Emmioğlu, Karahacı Ebubekir, Hacemir Şamoğlu, Hacı Yusuf, Abdullahoğlu,Katipoğlu, ve Ceridoğlu.

Küçük Salmanlılar ise Ali Kethüda, Hacı Kasım-oğlu Kara Bayram ve Kara Bayrakadı obalara ayrılmıştı.

Çankırı bölgesinden Salmanlıların bazı gurupları Yozgat tarafına geçtiklerini anlıyoruz.

Boz-Ok’ta sakin Salmanlı ve Dede Sülü Cematine tabi diğer Salmanlı Cemaati, içlerinden çıkan eşkıya sebebiyle vergilerine zam yapıldı.

1714 yılında Maraş’ta Gündeşli aşiretine tabii bu Salmanlılar Kangal ile Hasan çelebi arasında Alaca Han ve Ulaş mevkiine iskan edildiler.

1733’ten sonra birçok yerde yerleştiler. Bu çeşitli bölgeler mevkiler var, bu yerleşkelerin içinde Çorum var Sungurlu var.

**-**

Kamışlı köyünün adı Kamışlı Dere

Körkü köyünün adı Gürgü.

Bu köyleri araştıranlar var mı, ben de ki belgelere göre öyle.

Doğru olabilir mi.

 

1831 TARİHLİ NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE BOZOK SANCAĞINDA AŞİRETLER